Nacházíte se zde: Úvod O centru Wi-fi

WiFi 

 

Využijte možnosti surfovat zdarma na Internetu přes WiFi bezdrátové připojení v prostorách nákupní pasáže NC Eden.

Název veřejné WiFi sítě je: NC-EDEN-GUEST

Pravidla používání wifi v NC Eden

  1. Uživatel služby je oprávněn užívat službu pouze v souladu s těmito podmínkami.
  2. Uživatel nese veškerou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou důsledku zneužití připojení k Internetu či nedodržení těchto podmínek.
  3. Uživatel služby nesmí využívat službu k rozesílání nevyžádaných informací či zpráv (zejména e-mailů) třetím osobám. Uživatel služby dále nesmí využívat službu k šíření informací v rozporu s platnými  právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy.
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací přenesených prostřednictvím služby, zejména za obsahovou správnost a úplnost takových informací.
  5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody uživatele služby na hardwaru či softwaru, ztrátu dat či jinou ztrátu způsobenou při použití služby.
  6. Uživatel je povinen užívat pouze legální programové vybavení a prostředky, které jsou v souladu s platnými zákony ČR.
  7. Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenou od DHCP serveru Poskytovatele.
  8. Poskytovatel může omezit přístup uživatelů na vybrané webové prezentace a adresy, zejména ty, které obsahují pornografii, poskytují data, která jsou předmětem ochrany autorského zákona, mají rasistický, fašistický, teroristický či jinak nebezpečný obsah. Poskytovatel je oprávněn nastavit aktuální pravidla povolených a nepovolených přístupů dle legislativy a svého uvážení.
  9. Účastník je povinen užívat službu pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb a pokyny poskytovatele.
  10. Účastník má zakázáno zneužívat připojení k telekomunikační síti, zejména využíváním k jiným než řádným účelům.

V Praze dne 25. 5. 2018

Otevírací doba

Obchody

Obchody

9:00 - 21:00
TESCO EXTRA

TESCO EXTRA

6:00 - 24:00
Parkování

Parkování

Zdarma 2 hod. denně

Odebírání novinek

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (31.1 + 26.0) *

Otevírací doba v Edenu

Navštivte naše další obchodní centra nebo pasáže tesco

Nahoru