Nacházíte se zde: Úvod Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky

Všeobecné podmínky

Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky definují pravidla pro používání webových stránek dostupných na adrese www.nceden.cz ("Webové stránky"), jejíž provozovatelem a majitelem je společnost TESCO Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314 ( dále jen "Poskytovatel služeb" nebo "Tesco").

Každý Uživatel před použitím Webových stránek by si měl přečíst tyto všeobecné podmínky. Používáním Webových stránek se Uživatel zavazuje dodržovat ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

Termíny použité ve smluvních podmínkách mají následující významy:

 1. Webové stránky - internetová platforma nacházející se na www.nceden.cz, která se skládá z grafických prvků a softwaru. Webové stránky představují různý obsah od společnosti Tesco a uživatelům umožňují číst publikovaný obsah. Mimo jiné aktuální informace o komerčních nabídkách, produkty nabízené v obchodech Tesco, marketingové kampaně Tesco, adresy obchodů Tesco a další informace nebo reklamní materiály společnosti Tesco. Prostřednictvím těchto Webových stránek poskytovatel služeb poskytuje služby uživatelům elektronickými prostředky.
 2. Uživatel - každá fyzická osoba, která používá Webové stránky. 
 3. Newsletter - je služba elektronického přímého marketingu, kterou společnost Tesco zasílá pravidelně na e-mailovou adresu poskytovanou Uživatelem. Newsletter obsahuje například aktuální nabídky nebo propagační akce Tesco, informace o nových produktech na webových stránkách nebo jakékoliv marketingové kampaně a události společnosti Tesco.

Webové stránky

 1. Minimální požadavky na technologii pro používání webových stránek jsou následující:


  • širokopásmové připojení k internetu;
  • Internetový prohlížeč (Internet Explorer 9 nebo vyšší, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 nebo vyšší, Opera 10 nebo vyšší) podporující CSS a JavaScript;
  • povolené soubory cookie;
  • povolená vyskakovací okna (pop-up);
  • Operační systém Microsoft Windows XP nebo vyšší, Linux, OSX 10.4 nebo vyšší.
 2. Uživatel by měl používat webové stránky v souladu s jejich určením a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla narušit správné fungování webových stránek, zejména:

  - zasahování do používání Webových stránek jinými uživateli, včetně zablokování jejich používání;
  - zasahovat do obsahu nebo technické povahy Webových stránek.

 3. Poskytovatel služeb vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že Webové stránky budou bezpečné a nebudou obsahovat viry, chyby a jiný škodlivý software, avšak v tomto ohledu neposkytuje žádnou záruku a Uživatelé jsou odpovědní za zabezpečení svých osobních údajů a počítačů.

 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně omezit přístup na Webové stránky a to i bez předchozího upozornění Uživatelů, například za účelem jejich zlepšení nebo provádění servisních služeb.

 5. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za:

  - jakékoliv porušení nebo nedostupnost Webových stránek, ani jakékoli škody, které mohou být způsobeny uživatelům v souvislosti s používáním Webových stránek.
  - narušení fungování Webových stránek v důsledku vyšší moci nebo neoprávněného zásahu uživatelů nebo třetích stran;
  - neslučitelnost Webových stránek s konfigurací hardwaru nebo softwaru Uživatelů nebo s jejich připojením k veřejné internetové síti;
  - technické potíže, včetně chyb a selhání při připojování k Webovým stránkám.

 6. Fotografie produktů umístěných na Webových stránkách spolu s jejich cenami a popisem slouží pouze k prezentaci příkladů produktů nabízených poskytovatelem služeb a mohou se lišit od reálných obrazů a/nebo cen uvedených v obchodě.

 7. Veškerý obsah Webových stránek, včetně ochranných známek, fotografií, popisů, aplikací, je chráněn zákonem. Jakékoli jejich použití v celku nebo v jednotlivých částech je porušením zákona.

 8. Produkty uvedené na Webových stránkách nepředstavují nabídku ve smyslu zákona.

 9. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jakékoli následky užívání informací získaných Uživatelem prostřednictvím Webových stránek. Poskytovatel služeb neodpovídá Uživatelům ani třetím stranám za škody, ať už přímé či nepřímé, v souvislosti s používáním údajů a informací obsažených na Webových stránkách.

Předplatitelská služba Newsletteru

 1. Předplatitelská služba Newsletteru je objednána Uživatelem dokončením následujících registračních aktivit na Webových stránkách obsahujících registrační formulář:

  - poskytnutí e-mailové adresy, na kterou si Uživatel přeje zasílat Newsletter;
  - zaškrtnutí políčka pro souhlas s přijímáním obchodních informací zasílaných elektronickými prostředky;
  - aktivaci odběru Newsletteru kliknutím na odkaz obsažený v e-mailu, který se automaticky odesílá na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem, aby se ověřila správnost informací poskytnutých při registraci. V případě chybějícího potvrzení do 14 dnů od registrace jsou veškeré údaje odstraněny.

 2. Tím, že se přihlásíte k odběru Newsletteru výše popsaným způsobem, souhlasíte s tím, abyste obdrželi obchodní informace od Poskytovatele služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Používání funkce Newsletter Uživatelem závisí na aktivním a správně nakonfigurovaném e-mailovém účtu Uživatele.

 4. Každý odběratel Newsletteru se může kdykoli rozhodnout a odhlásit se od odebírání, a to kliknutím na speciální odkaz na zrušení odběru, který je součástí zápatí každé zprávy.

 5. Předplatitelská služba Newsletteru je společností Tesco poskytována bezplatně.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Ustanovení týkající se ochrany soukromí a osobních údajů v souvislosti s používáním Webových stránek a předplatitelské služby Newsletteru naleznete v zásadách Tesco Privacy and cookies, která jsou přístupná prostřednictvím Webových stránek společnosti Tesco na adrese: https://itesco.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Závěrečná ustanovení

 1. Ve všech záležitostech, na něž se tyto Všeobecné podmínky nevztahují, se aplikují obecně použitelná ustanovení práva České republiky, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Ve všech záležitostech, na něž se tyto Všeobecné podmínky nevztahují, se aplikují obecně použitelná ustanovení práva České republiky, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Poskytovatel služeb je oprávněn tyto Všeobecné podmínky kdykoli změnit. Takové upravené Všeobecné podmínky budou platné a účinné zveřejněním na Webových stránkách. Uživatelé by měli Všeobecné podmínky pravidelně kontrolovat, aby se seznámili s aktuální verzí.

 4. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 10. května 2018.

Otevírací doba

Obchody

Obchody

9:00 - 21:00
TESCO EXTRA

TESCO EXTRA

6:00 - 24:00
Parkování

Parkování

Zdarma 2 hod. denně

Odebírání novinek

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (11.0 + 46.9) *

Otevírací doba v Edenu

Navštivte naše další obchodní centra nebo pasáže tesco

Nahoru